In de logistiek Gelderland
search

Werken bij Recycling Tiel

Oud asfalt en de circulaire economie

‘De locatie van Recycling Tiel op het voormalig terrein van de glasfabriek voldoet aan alle vereisten die we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben’, zegt Jan Hoeflaken, als adjunctdirecteur verantwoordelijk voor het bedrijf op het voormalig terrein van de Tielse glasfabriek AGC. ‘We zijn een zusterbedrijf van REKO uit Rotterdam. Tiel wordt een tussenhub voor gebruikt asfalt uit het hele land, maar ook uit Duitsland en mogelijk Oostenrijk. Van hier kunnen we onze twee verbrandingsovens voor asfalt in de Botlek bij Rotterdam bevoorraden. Want die toevoer moet constant zijn, en het gaat om te grote hoeveelheden asfalt om per as te vervoeren.’

REKO verwerkt in Rotterdam in haar twee thermische reinigingsinstallaties teerhoudend asfalt tot hoogwaardige grondstoffen voor beton en nieuw asfalt.  De capaciteit is 1,8 miljoen ton per jaar. ‘Teerhoudend asfalt mag niet meer worden gestort of zomaar worden hergebruikt. Het komt vrij bij wegreconstructies door onder andere Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. De teer wordt verbrand,  zand, granulaat en vulstof blijven als zuivere grondstoffen over. De rookgassen worden in de rookgasreinigingsinstallatie ontdaan van stikstof en zwavel, je houdt gips over, wat ook weer wordt verkocht. REKO heeft nu per jaar 1,8 miljoen ton verwerkingscapaciteit voor asfalt. Dat zijn hele grote hoeveelheden. Verreweg het meeste transport wordt per schip uitgevoerd. Zowel in Tiel als in Rotterdam beschikken we over een grote kade voor het laden en lossen. Daarnaast is een goede bereikbaarheid voor vrachtwagens ook van belang, met name voor materiaal wat in de directe omgeving vrijkomt uit infrastructurele werken. Maar we kiezen voor water als hoofdmiddel van transport. Het omzeilt druk verkeer en is voor ons prijstechnisch gunstiger.’’

Thermische reiniging van teerhoudend asfalt is het ultieme voorbeeld van circulaire economie. ‘We faseren een zeer zorgwekkende stof (PAK wat in teer zit) uit, produceren daarmee hoogwaardige grondstoffen en bovendien wordt de vrijkomende energie-inhoud gebruikt om stoom te maken, die we vervolgens gebruiken voor de opwekking van stroom met onze eigen stoomturbine.’

 

Meld je aan

Ben jij op zoek naar een leuke baan en wil je snel aan de slag? De komende jaren is er veel werk te verzetten in de logistieke sector. Dus ook voor jou liggen hier volop kansen!

Meld je dus aan voor ons online platform & app.

Reko Recycling Tiel BV

Panovenweg 21

4004 JE Tiel

Vacatures

Je ziet hier alle vacatures van dit bedrijf. Als je niets ziet, dan zijn er momenteel geen vacatures.