In de logistiek Gelderland
search

VCA (met Code 95)

De letters VCA staan voor “Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers”. Anders dan deze afkorting doet vermoeden, is het VCA certificaat niet alleen toepasbaar in de bouw. Ook bijvoorbeeld in de industrie, chemie- en schoonmaakbranche worden VCA opleidingen vaak gebruikt om werknemers en leidinggevenden beter bewust te maken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
Wij bieden de VCA Basis en VCA VOL opleidingen aan met eventueel code 95 registratie.

Wat gaat u leren?
– Gevaren, risico en preventie                 – Brand en explosie
– Besloten ruimte                                       – Gereedschap
– Struikelen en tillen                                 – Ongevallen: ontstaan en oplossen
– Werken op hoogte                                   – Elektriciteit
– Persoonlijke beschermingsmiddelen   – V&G Plan
– Arbowet, Arbobeleid & Milieuwetgeving
– Ergonomie                                                 – Straling en asbest

Meld je aan